CAMILLA MA RA

ERBJUDANDEN

HARMONIMÄSSAN 2021

Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmet

Her Great Awakening - "The Restored Divine Feminine"

GRATIS ERBJUDANDE

The New Feminine Light Codes Activation

The new feminine light codes anchoring the new divine feminine template of the new earth, and are the new earth templates for DNA and work a lot with the heart chakra.

Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmet

Return to Divine Presence

SPECIAL ERBJUDANDE:

Activation Collection

Welcome to the Return to Divine Presence Collection with all 8 activations and meditations guided by Camilla Ma Ra;

 

 • I am Presence Transmission

 • Expand Your Awareness Meditation

 • Soulinfusion - Return to Divine Presence

 • Codes of Bliss 

 • Spark of Creation 

 • Holy Communion Activation 

 • Initiation into the Path of Ascension 

 • Initiation of Divine Will Transmission

 

Hela kollektionen - 555 Sek

Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmet

SPECIAL ERBJUDANDE:

Webkurs - 21 dagar online

"Return to Divine Presence"

 

Älskade syster, bror,

Jag är så glad över att få välkomna dig till denna helt nya resa till Living Higher Consciousness -  Return to Divine Presnece - tillsammans med mig, systrar och bröder. En resa till förkroppsligande av gudomlig närvaro, en medvetenhetsnivå där Gud/innan uttrycker sig inifrån, som de djupaste aspekterna av vårt gudomliga jag, som ren medvetenhet. När vi förkroppsligar vår gudomliga närvaro kan vi utveckla medvetandet tillsammans. Du gör den här kursen i din egen takt!

 

NU! 555 Sek (Ordinarie 1999 Sek)

Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmet

New Vision of 2021!

SPECIAL ERBJUDANDE:

Manifest Your Highest Reality for the Aquarian Age

- Workshop & Transmission

Workshop & Transmission - 3-part series, to stabilize and harmonize the new consciousness within and coming into alignment with the souls purpose, so you can live from the highest potential version of you.

Receive Part 1, 2 & 3 in

”Manifest Your Highest Reality 2021”

- you will be guided in this manifestation journey of your New Vision of 2021 to live a life of your Highest Potential Version of You.

 • PART 1 - Clearing & Releasing the ”old version of you” to align and harmonize into the new energies of the Aquarian Age & Co-create your New Vision for 2021.

 • PART 2 - Hold your new vision, make space & plant your new seeds & start to manifest your New Vision.

 • PART 3 - Living Your Highest Reality - manifestation of your New Vision.

 

3 workshop & transmission - 555 Sek

GRATIS ERBJUDANDE

Clearing White Light Meditation

Age of Aquarius Activation